Luční třída - Berušky


Červen u Berušek - "Léto ťuká na dveře"

Měsíc červen jsme zahájili týdnem dětských radostí s oslavou MDD, plnili úkoly pro princeznu Zlatovlásku a pozorovali, co se děje v trávě. Poznávali a počítali jsme broučky a kytičky, malovali je a zpívali si o nich. Skvělý tým třídy Berušek zvládl i celodenní výlet do Farmaparku Soběhrdy. Konec měsíce se odvíjel v duchu loučení s předškoláky i školkou a těšení se na prázdniny, proto jsme ho zakončili i s rodiči Zahradní slavností, která udělala poslední tečku za tímto školním rokem. Všem našim dětem a rodičům přejeme krásné léto plné sluníčka, radostných zážitků, dobré nálady a těšíme se v září na viděnou! 

Květen u Berušek - "Z pohádky do pohádky"

Po dvouměsíčních "Covidových prázdninách" se třída Berušek sešla 1. května v plném počtu a my měly radost, jak nám děti "vyrostly". Myslíme si, že děti se opravdu těšily, až si budou moci zase ve školce s kamarády hrát a navíc najednou zjistily, že jejich hry jsou nyní pestřejší, zajímavější a nápaditější, protože už se lépe mezi sebou domluví a mohou mezi sebou navazovat přátelštější vztahy. Navíc děti začaly být i samostatnější v jídle, oblékání a hygieně. A co jsme jinak dělali?

S velkým nadšením jsme v prvním týdnu s dětmi připravovali pro naše nejkrásnější maminky k svátku video s přáníčkem, balónkové přáníčko a malovali tulipány.

Druhý týden jsme se podívali do pohádky za Budulínkem. Vyprávěli si jí podle obrázků, vyráběli lstivou lišku, neposlušnému Budulínkovi zaseli hrášek, dali naklíčit fazolky a naučili se o Budulínkovi zábavnou pohybovou hru a básničku.

Ve třetím týdnu se lstivá liška přestěhovala do pohádky "O koblížkovi" a my s ní. Na koblížka jsme si hráli, zpívali jeho písničku a kreslili ho. Ve druhé části týdne jsme si s dětmi hráli na Večerníčka, vyzdobili si jeho čepičku, připomněli si jeho nejznámější pohádky. Nejoblíbenější je Krteček a tak jsme si ho namalovali a krásní krtečkové nám visí v šatně.

Celý čtvrtý týden jsme věnovali knize "Povídání o pejskovi a kočičce" od J. Čapka, která je plná moudrosti a poučení. Myli jsme podlahu, sušili jsme se a víme, proč mýdlo není k jídlu, ale k mytí a že se ho bacily hodně bojí. Když jsme sušili na šňůře prádlo, procvičovali jsme si barvičky a jednu košilku, která byla smutná, že není bohatě zdobená, si každý vystříhal a vyzdobil. Děti zjistily, že nakreslit malé kolečko nebo ozdobičku je náročné, ale snažily se, protože chtěly být jako hodní andělíčkové v pohádce o "Pyšné noční košilce". Děti také jako pejsek s kočičkou upekly společně papírový dort, daly do něho všechno možné a věnovaly ho Ctirádkovi, který právě ten den ve školce slavil narozeniny. Ctirad souhlasil, že může chvíli jeho dort viset v šatně a později si ho odnese domů. A aby nebylo samotnému dortu smutno, visí kolem něho plno veselých obličejů pejsků a kočiček, které děti malovaly temperami. Navštívil nás kouzelník s bublinkami a v pátek již děti uměly i písničku o kočičce a pejskovi, kterou jsme si celý týden zpívali a domů si každý odnesl svého pejska a kočičku složeného z papíru.

Týden se čtyřnohými kamarády nás moc bavil a je škoda, že měsíc pohádek nám rychle uplynul a více pohádek se do něho nevešlo. Jsme rády, že máme možnost číst dětem pohádky denně při poledním klidu a moc prosíme, vás rodiče, abyste dětem pohádky četli, třeba před spaním. Stačí 10 minut denně. Děti se tak naučí vnímat obsah čteného textu z kterého se něco zajímavého dozví, budou si rozvíjet fantazii, naučí se udržet pozornost a do budoucna se ve škole dokáží i učit a knihy je budou doprovázet po celý život. Čtením doma s dětmi zaséváte velké plody, možná i poklad. Zde je seznam knih vhodných pro Vaše děti.


Mareček
: " Denisko, já vím, jak se jmenují ty jezdící schody, to jsou respirátory."
smajlík
Mareček na procházce upadl.
Učitelka: "Marečku, chytils ho?" (zajíce)
Mareček: "Jo."
Učitelka: "Tak si ho dáme k obědu?"
Mareček: "Ne, mě králíci nechutnají!"

Duben u Berušek - "Vůně jara"

Nepovinné distanční vzdělávání dětí ze třídy Berušek pokračovalo i po celý duben. Děti dostávaly úkoly s jarní tématikou na téma „Pohádka o Budulínkovi“, "Probouzení zahrádky" a "BESIP". Každý týden si děti mohly s rodiči poslechnout pohádku a s ní si zazpívat a naučit se jarní písničku, nebo básničku a pohádku s pomocí otázek převyprávět. Trochu se protáhnout, kreslit kytičky, ptáčky, sluníčko, počítat a slova vytleskávat po slabikách.  V oblasti bezpečnosti jsme si na dálku připomněli, jak chodíme a přecházíme silnici, jak vypadá semafor a značky, které na ulici potkáme nejčastěji a proč jsou v autě důležité bezpečnostní pásy, nebo proč musíme být na silnici vidět i ve tmě. K pochopení situací mohly dětem pomoci videa a pracovní aktivity připravované týmem BESIP. 
smajlík

 

Březen u Berušek - "Zvířátka jsou naši kamarádi"

Prvním březnem nám díky pandemii Covid nastalo nepovinné distanční vzdělávání. Děti dostávaly úkoly na téma „Kamarádi zvířátka“ s procvičováním předmatematických dovedností, barev, jemné motoriky, prostorové orientace, zrakového a sluchového vnímání. Poslední týden, tzv.“ Svatý“ byl spíše zaměřen na lidské ctnosti a kreativitu a zakončen hledáním pokladu od velikonočního zajíčka v přírodě. Aby děti k pokladu mohly dojít, musely cestou plnit úkoly z oblastí předškolního vzdělávání. Podle fotografií nadšených dětí, které nám rodiče z „Cesty za pokladem“ posílali, usuzujeme, že se akce zdařila a všechny účastníky i realizátory potěšila. Vážíme si a těší nás spolupráce s rodiči při distanční výuce, kdy fungujeme jako jedna rodina. Všem našim rodičům děkujeme! smajlík

 

Únor u Berušek - "Cestujeme kolem světa"

Únor jsme zahájili pohádkou Červená Karkulka. Vyprávěli jsme ji podle obrázků, malovali a dokonce ji slavnostně zahráli kamarádům v Lesní třídě za dodržování hyg.podmínek, tedy i v patřičné vzdálenosti. Foto zde.

V následujících třech týdnech jsme cestovali kolem světa. Seznámili jsme se s glóbusem, tzn. mapou světa a zjistili, že Modletice jsou zde neviditelné. Také už víme, že žijeme v České republice, mluvíme česky a můžeme aspoň prstem po mapě cestovat! Navštívili jsme eskymácké děti na Severním pólu. Dozvěděli jsme se, jakým způsobem žijí, že tam mají velkou zimu a nikdy jim neroztaje sníh. Žijící zde polární zvířata s eskymáky, které jsme vyráběli, hráli si na ně a zpívali si o nich.

Když už jsme se potřebovali trochu ohřát, zaletěli jsme si do Afriky za zvířátky, malovali jsme je, postavili chýše domorodců a v africkém rytmu jsme hráli na hudební nástroje a navlékali korálky k tanci. Abychom nedostali úpal od sluníčka, vyrobili jsme si klobouky, které jsme plánovali s korálky využít i pro karneval. Když jsme si třídu slavnostně vyzdobili, navštívila nás Jája Notička s žabáčkem a oslavila s námi Masopust. Děti si přinesly z domova pro tuto příležitost krásné kostými a nejvíce oceňujeme ty doma s láskou vyráběné. Potom už následoval masopustní rej, soutěže a následná sladká odměna od Jáji Notičky v podobě vláčku. Všem rodičům děkujeme za skvělou spolupráci při přípravě kostýmů pro děti, protože i díky nim jsme si akci hezky užili!

 

Leden u Berušek - "Zimní radovánky"

Od 18. ledna jsme na týden musely uzavřít MŠ z důvodu onemocnění Covid -19 mezi dětmi i zaměstnanci. I přesto jsme si stačili užít zimu a její radovánky. Nový rok jsme zahájili přípravami na novoroční oslavu. Poděkovali jsme Ježíškovi za vánoční dárečky, seznámili se s příběhem tří králů, poznali dary, které přinesli mudrcové do Betléma, vyrobili si korunky a zábava mohla začít. Svátek tří králů jsme oslavili vědomostní a pohybovou soutěží a na závěr jsme chodili a chodili a hledali a hledali. Ptáte se co? No přece dar od tří králů v podobě čokolád od firmy Chocotopia Průhonice, které si děti dnes odnesly domů. Děkujeme! Foto zde.

Zimní radovánky jsme si v druhém týdnu užili jak ve třídě, tak venku. Cvičili jsme s vločkami, stavěli sněhuláky z pěnové hmoty, z papíru a také je malovali a vyráběli za zpěvu písničky o sněhulákovi.

Nezapomněli jsme ani na ptáčky – povídali jsme si o nich, jak přežívají zimu a vyrobili jim a zavěsili krmítka na stromy. Za pomoci divadélka, které jsme si ve třídě hráli, jsme se naučili o ptáčcích i písničku, kterou si prozpěvujeme do dnes. Divadélko nás moc baví!

smajlík

Uč.: "Baru, kdo pro tebe dneska přijde, maminka nebo tatínek?"
Barunka: " No, asi.. Mamínek."

 


Menu

2. 8. Gustav

Zítra: Miluše

ÚSMĚVNÉ VÝROKY DĚTÍ najdete pod odkazem "Ze života MŠ"

Práce s dětmi je  krásná a nás , dospěláky, velice obohacuje - nedovolí nám zestárnout. S dětmi si užijeme hodně legrace. Přečtěte si, čím nás vaše děti baví.
smajlík 5.gif

 

Návštěvnost stránek

083783