Informace pro rodiče   

Provozní doba MŠ :      6,45 hod - 16, 00 hod.

Ráno se děti v MŠ scházejí zpravidla v době od 6,45,do 8,00 hod. V případě nemoci dítěte je nutné provést odhlášení oběda rovněž nejpozději do 8,00 hod.. V opačném případě bude dítěti oběd započítán!  Žádáme rodiče, aby v zájmu zvýšení kvality výchovně-vzdělávacího procesu plně respektovaly dobu určenou k rannímu předávání dětí. Po osmé hodině budou děti přijímány pouze ve výjimečných případech.

 Čas určený k povinnému předškolnímu vzdělávání / od 1.9.2017/        8,00 - 12,00 hod.

 Doba určená k vyzvedávání dětí:

po obědě         12,30 - 12,45 hod.
odpoledne       15,30 - 16,00 hod.

Z důvodu zajištění  kvalitního předškolního  vzdělávání dětí a  klidného chodu MŠ,  žádáme rodiče, aby do MŠ v čase od 8,00 do 12,00 hod. telefonovaly pouze ze závažných důvodů a dodržovali  výše určené časy pro příchod a vyzvedávání dětí z MŠ.

 

Obec Modletice nabízí rodičům prostřednictvím MŠ zpoplatněné hlídání dětí v čase od16,00 do17,00 hod.

 

 Zápis do MŠ Modletice10.5.2018 v čase od 10,00 do 15,00 hod. - registrace a vyzvednutí tiskopisů.

Řádně vyplněné tiskopisy bude škola přijímat do 18.5.2018. Později přijaté žádosti nebudou do přijímacího řízení zařazeny. 

      

Uzavření MŠ v době letních prázdnin:     2.7.2018 - 24.8.2018

 

ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ

Podle Zákona č. 561/2005 § 123 a Vyhlášky č. 43/2005 §6 v platném znění

 Vzdělávání, které neposkytuje stupeň vzdělání, lze poskytovat za úplatu, která je příjmem právnické osoby vykonávající činnost dané školy nebo školského zařízení.

Výši úplaty za předškolní vzdělávání stanovuje ředitelka na dobu jednoho roku

Vzdělávání v mateřské škole zřizované státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí se se poskytuje dítěti bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku.  

Od školního roku 2017/2018 je částka úplaty stanovena na 600,- Kč.

 

RODIČOVSKÁ KNIHOVNIČKA

Hledáte marně odpovědi na otázky týkající se výchovy Vašich dětí? Nevíte si rady? Trpíte pocitem nejistoty nebo snad dokonce beznaděje? NEZOUFEJTE!!! Je tu pro Vás naše malá "RODIČOVSKÁ KNIHOVNIČKA" jejímž prostřednictvím se Vám možná podaří odpovědět si na otázky dosud nezodpovězené, najít potřebnou radu, pomoc, návod či správný směr. V každém případě máte možnost získat řadu zajímavých a pro výchovu dětí užitečných informací.

Bližší informace a seznam nabízené literatury získáte u paní učitelky.

 

Projekty, které jsou součástí školního vzdělávacího programu pro školní rok 2017/2018.

Projekt  " Pohádková babička " - volně navazuje na  čtení babiček v MŠ pořádané v rámci celostátní akce " Celé Česko čte dětem" do kterého byly zapojeny pouze předškolní děti. Babičky budou docházet do mateřské školy pravidelně 1x týdně - zpravidla v pátek a budou předčítat pohádky všem dětem před spaním.

Pokud máte doma také nějakou babičku a nebo i dědečka, kteří by byli ochotni dětem předčítat, rádi o ně řady stávajících babiček rozšíříme. 

                                                                                                                                                                           

Projekt " Hasičský den" - je organizován za spolupráce s místními dobrovolnými hasiči a vychází z akcí, které byly místními hasiči pro naše děti pořádány v předešlých dvou letech.

 

Projekt " Ostrov šťastného života "- cílem tohoto projektu je upevnit u dětí základní kulturně-společenské návyky, podporovat pozitivní vztahy mezi dětmi, učit děti vzájemné toleranci a ohleduplnosti, umět respektovat druhého a vytvářet u dětí pozitivní vztah k životu, přírodě a společnosti.    

 

Projekt " Nešlap, nelámej, ale ochraňuj" - cílem tohoto projektu je vytvořit u dětí kladný vztah k přírodě jako celku, znát význam přírody pro život člověka a vytvořit u dětí povědomí o ekologii. Jedním z prostředků realizace tohoto projektu jsou i vzdělávací pořady  " Evelínko, pomáhej přírodě" - cena   2 500,- Kč a " Sovy a dravci" - cena 3 000,- Kč .

 

Projekt " Chraň své zdraví" - cílem projektu je vypěstovat u dětí základní návyky péče o zdraví a praktické seznámení  dětí  i jejich rodičů s poskytováním  první pomoci. Součástí projektu jsou i vzdělávací pořady - "Na červenou stát" - cena 3 000,- Kč , " Záchranářský den" - cena 6 000,- Kč,  pořad Zdravé5  a cvičení s fyzioterapeutkou.

 

 Plánované akce školy

12.9.2017 - " Na červenou stát"

14.9.2017 - Třídní schůzka 

20.9.2017 -  Pořad " Sovy a dravci"  

26.9.2017  - Divadlo DUHOVÉ  " O pejskovi a kočičce"

12./13.10.2017 -   Akce s Modletickými hasiči 

5.10.2017 -   Cvičení pro podporu zdravého motorického vývoje s pomůckami bObles - ve spolupráci s fyzioterapeutkou

2.11.2017 - divadlo POD ČEPICÍ  " Evelínko, pomáhej přírodě"

27.10.2017 - Vánoční fotografování / kalendář/ od 8.00 hod.

9.11.2017  -    Podzimní rodičovská kavárnička / kurz první pomoci pod vedením záchranářů/

13.11.2017 -   Divadlo KŮZLE " Putování žáka Nezbedy"   

 15.11.2017 -  Zábavný pořad " Duhové bubliny" - KLAUNI                                                       

4.12.2017 -     Mikulášská nadílka s divadlem KOZLÍK

6.12.2017 -"    BETLÉMOVÁNÍ aneb vánoční hrátky v královském městě"- výlet do Kutné Hory

12.12.2017-    Vánoční tvoření rodičů s dětmi od 16h  

20.12.2017  -  Vánoční besídka

22.12.2017 -   Divadlo KOLOBĚŽKA " O veselém vánočním stromečku"

3.1.2018 -      " Tříkrálový pořad" - KLAUNI

18.1.2018 -     Divadlo A ŠMYTEC Jeden (ne)obyčejný den Páti a Máti

7.2.2018   -    Maškaráda s klaunem Mirečkem a Leontýnkou" - karnevalový program

13.2.2018 -    Divadlo v Kamenici - " Ferda Mravenec"

27.2.2018 -    Varieté ADONIS 

2.3.2018    -   Sférické kino - pořad " Polaris"

12.3.2018  -   Divadlo HARMONIKA  " O vodníku Řešátkovi"

21.3.2018 -    FORMELA    "Mořský svět"          

28.3.2018 -    Pořad "Zvířecí obludky"                                                                                

4.4.2018    - Jarní fotografován í dětí / sada, společné foto, focení do ročenky/

5.4. 2018 -     Vzdělávací pořad ZDRAVÉ5

16.4.2018 -    KOLOBĚŽKA " Na tom našem dvoře"                                                                                        

25.4.2018 -    KŮZLE " Pohádka s refrénem" 

13.4. 2018  -   pořad " Bezpečný pes"

16.4.2018   - Jarní tvoření s rodiči

7.5.2018   -    Malování na hedvábí - výtvarná dílnička

9.5.2018 -      ÚSMĚV - " Maminčin svátek"

11.5.2018 -    Lenka Hamajdová  " Mamince k svátku"

14.5. 2018  -    Rodičovská kavárnička / beseda s ing. Ivanou Kabelkovou, odborným garantem bezpečnosti potravin/.

?.5.2018  -     Pořad " Náš les a jeho obyvatelé"

22.5.2018 -   A ŠMYTEC " Písničky a říkadla z lesního paloučku"

1.6.2018   -   " Pirátská pohádka" 

8.6.2018  -      Edukativní pořad " Z vlnky ke klubíčku"

15.6.2018 -    " Záchranářský den" - vzdělávací program pro děti "                                                         

 23.5.2018    - Školní výlet - PIRÁTSKÉ DOBRODRUŽSTVÍ na zámku Sloupno u Nového Bydžova

                        - cena 300,- Kč = vstup 90,- Kč, oběd 55,- Kč, doprava/ cena autobusu je 6900,- Kč/, část dopravy bude hrazena z prostředků získaných na sponzorských darech.

 28.6.2018    - Pasování předškoláků

                                                                                                                              

Červeně jsou označeny výchovné pořady, které jsou  součástí  jednotlivých projektů školy a jsou hrazeny z prostředků MŠ .

Zeleně jsou označeny společné akce rodičů a dětí, které jsou součástí projektu " RADOSTNĚ SPOLU"

Cena divadla je zpravidla 110,- Kč.

 

V průběhu školního roku budou akce doplňovány, pořípadě upřesněny  některé termíny. Aktuální akce školy najdete vždy na nástěnce v šatně nebo v aktualitách na stránkách školy. Aktuality si lze nastavit do telefonu a budou vám chodit formou SMS zpráv.

 

KROUŽKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018    

ANGLIČTINA  -

Lektorka:  Mgr. Sylva Maříková  / tel.: 777122119/

Cena za jedno pololetí:  

Začínáme:  3.10.2017

Vždy v úterý od 14,30 do 15,15 hodin

 

 KERAMIKA - středa

Lektorka: paní Ivana Jiříková

Cena za 15 lekcí: 1700,- Kč

Začínáme: 4.10.2017      od 8:45 hod.

Děti potřebují pracovní oděv - zástěra, větší triko nebo košile.

 

SOLNÁ JESKYNĚ

 Začínáme : 10.10.2017  / celkem 9 výjezdů/

Cena: 600,- Kč

Děti potřebují světlé tepláky pro pobyt v jeskyni!!!

 

 PLAVÁNÍ 

 TERMÍN:  20.4.2017 - 29.6.2017 / pátky/ , v čase 11:30-12:15 hod. - dojde k posunutí času určeného na oběd

KONEČNÁ CENA1 800,-Kč   

 Cena se skládá z: kurzovné   900,-   (90,-Kč hodina x 10hodin)

                               doprava -    2 100,- Kč jedna cesta

Nevratnou zálohu ve výši 900,- Kč přihlášené děti zaplatí nejpozději do  20.12.2017 na účet školy

Doplatek900,- Kč prosíme uhradit v hotovosti nejpozději do 20. 3. 2017

 

DĚTI POTŘEBUJÍ: podepsaný ručník, plavky a koupací čepici - vše v podepsané igelitové tašce (NE BATOH !!!). Nic víc dětem, prosíme, do tašky nedávejte!!!

Holčičky s delšími vlasy budou mít již z domova vlasy upravené tak, aby se snadno schovaly pod čepici/ copy, zasponkování a pod./. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

 

Menu

21. 6. Alois

Zítra: Pavla

      TÉMA TÝDNE

 "Jede vláček motoráček"

 Vlak.gif

   

 

 JÍDELNÍČEK

      Alergeny   

 

 18.-22.6.2018.xls

 

smajlici-ke-stazeni-1610.gif

ZÁPIS  do MŠ MODLETICE pro školní rok 2018/2019

Výsledky zápisu pro školní rok 2018-2019.odt

 

 

  UZAVŘENÍ MŠ

MŠ bude v době prázdnin uzavřena od 2.7.2018 do 24.8.2018.        

 Bezplatný časopis pro rodiče " MŮJ PŘEDŠKOLÁK" je vám online k dispozici na: www.forum-media.cz/muj-predskolak

 

kasp.jpg

                       

 

ÚSMĚVNÉ VÝROKY DĚTÍ najdete pod odkazem "Ze života MŠ"


smajlík 5.gif

 

 

Virtuální prohlídka školky

 

DŮLEŽITÉ DOKUMENTY

Školní řád.odt

Třídní schůzka.odt

Centrum pro rozvoj myšlení a učení.pdf

Poradenské služby - Kostelec nad Černými lesy.

Kritéria pro přijímání dětí 2017-AKTUÁLNÍ.doc

Podmínky přijetí 2017.doc

Desatero pro rodiče.docx

Co je dobré zvládat před vstupem do ZŠ.

MŠ Modletice - brožura pro rodiče.pdf-           Kdy do školky ano a kdy ne.

 

 

Návštěvnost stránek

048958