Ze života Mš

 15.6.2018 - Dnes mezi děti přijeli opravdoví záchranáři. Děti je netrpělivě vyhlížely za vraty školní zahrady a protože měli mírné zpoždění, ti největší nedočkavci dokonce oslovili dva náhodné kolemjdoucí, zda právě oni nejsou " TI" záchranáři...:-). Vše ale dobře dopadlo a Zbyněk s Martinem nakonec dorazili. Záchranář Martin seznámil děti nejprve s maňáskem - malým záchranářem Kryštofem, který je nedílnou součástí sanitky a pomáhá  záchranářům při ošetřování malých dětí.  A pak se ze všech dětí na čas staly záchranáři. S Martinem si důkladně děti prohlédly vybavení sanitky, pomohly mu s transportem nosítek, vyzkoušely si práci s dýchacím přístrojem, nasazování dlahy, kurtování zraněného na nosítka a dozvěděly se na jaké číslo mají v případě potřeby zavolat. Na druhém stanovišti si se  Zbyňkem zahrály na pana doktora a zdravotní sestřičku - ošetřily maňáskovi zraněnou hlavu a ruku  a na opičákovi si nacvičovali resuscitaci . Krom jiného si záchranáři s dětmi povídali o tom, jak se mají zachovat a na koho se obrátit v případě, že se jim zraní kamarád. Za odměnu si každý domu odnesl diplom a pro štěstí malého panáčka - záchranáře Pepu. Děti byly úžasné a od záchranářů sklidily velkou pochvalu - něktrí totiž dost překvapily svými znalostmi.

Denísek O.: " Moje maminka má angínu."

Nathálka: " Moje máma taky chytla vod doktora ANTIBIOKA."

 

8.6.20108 - Paní Martina Reichová dnes navštívila děti s edukativním programem nazvaným " Z vlnky ke klubíčku". Děti o svetru, ponožkách nebo třeba pletené čepici vědí jen to, že se dají koupit v obchodě. Co vše ale předchází tomu než se dostanou na pult a hlavně jak to bylo se zpracováním vlny v dobách minulých,  jim přišla povědět právě paní Martina. Dnes už děti vědí, že vlna se získává ostřiháním z ovečky, musí se vyprat, usušit, vyčesat, cupovat, opět vyčesat a teprve potom se spřádá. Celý postup zpracování  vlny včetně spřádání na kolovrátku si děti vyzkoušely  při vyprávění pohádky " O třech přadlenách"  a z upředené vlny si společně smotaly na závěr také klubíčko.

Adam: " Já nejsem žádná PRSOVÁ Barbína!"

 

1.6.2018- Součástí oslav  Dne dětí byla i dnešní  "Pirátská pohádka" od Duhového divadélka. Kapitán Jack s pirátem Johnym zjistili, že byli sami oloupeni o poklad, který měl na starost papoušek Frodo. Toho ale tři zlí lupiči omráčili a oloupili o poklad. A tak se vydali na plavbu se svou lodí hledat svůj poklad. Pluli kolem celého světa, až nakonec na západě ztroskotali se svou lodí a našli úplně cizí poklad. Sice měli velkou radost, ale zjistili, že jsou to nejbohatší piráti bez lodi. Nakonec vše dobře dopadlo, kolem ostrova plula jiná loď, která hodným pirátům pomohla dostat se do města, aby si koupili loď jinou.

 

 31.5.2018 - Oslava svátku dětí se v naší mateřské škole tentokrát odehrávala v duchu známé  pohádky    " O Zlatovlásce". Již od rána se všechny činnosti odehrávaly na školní zahradě. Nejprve si děti ozdobily královský měšec do kterého během svého pohádkového putování sbíraly různé předměty. A co na děti, pohádkové "Jiříky", čekalo? Bez namočení se musely dostat na ostrov pro svatební květinu, v mraveništi hledaly ztracené perly a navlékaly je na šňůrku, lovily zlatou rybku od které získaly princeznin prsten, za složení rozstřihaného princeznina obrazu dostaly sladkou odměnu a na koni musely překonat cestu nad propastí a získat od krkavců živou vodu. Po splnění všech úkolů se s nimi král, Zlatovlásčin otec, podělil o královský poklad a na posilněnou po vysilující cestě si děti daly ještě zmrzlinku.

Učitelka: " Děti, copak jste dnes snídaly?"

Déňa:         " Takový rozpláclý borůvky namazaný na rohlíku."

          Denísek D. " Chlebíček s marmeládou a ještě lovečák."

                                                                                                                                                            23.5.2018 - Celodenní výlet  . Letos jsme se vydali na zámek Sloupno u Nového Bydžova. Cesta byla sice docela dlouhá a děti se několikrát ptaly, kdy už tam budem, ale stála za to. Na zámku na děti čekalo pirátské dobrodružství. V prostorách zámku je provázela opravdová pirátka od které se dozvěděly děti vše o životě pirátů, ve výtvarné pirátské dílně si každý vyrobil pirátskou čepici, na pirátské zahradě děti plnily úkoly z různých oblastí, v rámci pirátské akademie děti vyzkoušely svou zručnost a postřeh, navštívily opravdové pirátské vězení a nakonec děti čekala místnost s pokladem kde byly pasovány na piráty. Domů si každý krom bezva zážitků odnesl i kousek z pirátského pokladu.

 Denísek O. : " Až budu velký, budu policajtem, aby Česká republika nebyla plná zlodějů."

 

22.5.2018- Dnešní den nás ve školce navštívila Marcela a Zuzka s divadélka A šmytec, s programem plných písniček a říkadel z lesního paloučku. Hrály si s dětmi tak jako si děti hrávaly dříve v době, kdy ještě nebyly mobilní telefony, tablety a počítače. Zuzka s Marcelou přivezly košík plný věcí, ze kterého si děti postupně vyndavaly samá překvapení v podobě lesních zvířátek, o kterých si zpívaly za doprovodu houslí a říkaly různé básničky. Program se dětem moc líbil a nakonec se mohly i děti potěšit se zvířátkem, které se jim nejvíce líbilo.

 

11.5.2018 - Noc v mateřské škole . Stalo se již dlouholetou tradicí, že pátek před Dnem matek děti nocují v mateřské škole. Letos s námi nocoval i dráček Mráček. Program dnešního odpoledne byl nabytý k prasknutí - hudební pořad paní Hamajdové plný říkanek a písniček o mamince při kterém si děti nejen zazpívaly, zatančila a zahrály na různé hudební nástroje, soutěživé zábavné odpoledne s dráčkem Mráčkem, výroba dračího maňáska, hledání dračího vejce, opékání špekáčků, vybarvování dračí omalovánky, kreslení na chodník,... . Málem jsme to ani všechno nestačili. Všechny děti si odpoledne opravdu užily a tak si letos nikdo z 22 zúčastněných na maminku ani nevzpomněl - to ovšem neznamená, že se netěší na zítřejší ráno, až budou maminkám moci předat vlastnoručně vyrobené dárečky.

Terezka B. : " U nás doma jsem zvracela já, máma, táta, babina i pes a ten jedinej to přežil."

 

7.5.2018 - 11.5.2018 - Celý tento týden jsou všechny činnosti v naší mateřské škole motivovány blížícím se Svátkem matek. V pondělí si děti pod vedením odborné lektorky vyrobily dárek pro maminku s využitím pro ně nové výtvarné techniky - malby na hedvábí. Ve středu k nám přijelo divadlo Úsměv s pohádkou              " Maminčin svátek" - Zdravěnka s Kubíkem chtěli připravit pro maminku k svátku překvapení v podobě "NEJVĚTŠÍHO DARU NA SVĚTĚ ". Kubík se o daru radil se zajícem, s medvědem a s vránou. Jejich návrhy v podobě sudu s medem a pole s hlávkami zelí se dětem ale nelíbily. Nakonec vše vyřešila Zdravěnka - vždyť  přeci největším darem pro maminky je, když si děti uklízejí své věci, mamince doma pomáhají a řeknou jí: " Mami, já tě mám rád." V průběhu týdne si děti připravují pro maminky malé překvapení a v pátek budeme v MŠ nocovat - tentokrát i s dráčkem Mráčkem, aby si mamky mohly udělat hezký večer.

25.4.2018- Dnes naší školku navštívilo divadélko Kůzle s programem "Pohádka s refrénem". A jak už to  za pěkného počasí bývá, vydali jsme se na výlet.Tentokrát jsme se chtěli vydat s Františkem a Sylvou k moři. Vyjeli jsme pěkným autíčkem, které jsme pojmenovali Závodník. První zastávka byla na hradě Pytlík, ale ten byl pěkně na kopci, tak to jsme se pěkně "prošli". Druhá zastávka směřovala do hostince, protože jsme měli už velký hlad. Posilnili jsme se koláčky a kafíčkem -  obsluhoval nás šikovný pan hostinský Toník. Další zastávku jsme měli u koupaliště, ale tam už se dáááávno nesmělo koupat a tak jsme si nasbírali alespoň nějaké dobré, jedlé houby. Pak se ale Františkovi už začalo stýskat po domově a tak se společně se Sylvou v jejich "Zavoďáku" vrátili domů, protože všude dobře, doma nejlépe. A jelikož bylo dnes krásné počasí, celé divadelní představení se odehrálo venku , na školní zahradě. Divadlo Kůzle má všechna představení naplněna spoustou pěkných písniček zpívaných za doprovodu kytary a tak si děti i dnes nejen zazpívaly, ale v rámci představení byly aktivní i pohybově a všechno si tak báječně užily.

 Adámek: " U babičky v bunkru mají kluci rachejtle. Včera večer jsme s dědou zrovna jeden RACHEJT slyšeli."

 

   16.4.2018- Dnešní odpoledne patřilo společnému tvoření rodičů s dětmi. Jarní tvoření nahradilo původně plánované tvoření velikonoční. Mamky, tatínkové a jejich děti si společnými silami vytvořili pěknou jarní dekoraci a nechybělo ani již tradiční závěrečné posezení u kávy a buchtičky. Rádi bychom připomenuli, že naše příští setkání se uskuteční již 14.5.2018. V rámci rodičovské kavárničky se setkáme s Ing. Ivanou Kabelkovou a popovídáme si s ní  nejen o tom , jak zdravě žít...

13.4.2018 - V rámci školního projektu " Chraň své zdraví" navštívila naší mateřskou školu paní Katka , členka kynologického servisu, se svou fenkou Čilinkou. Děti se s Čilinkou nejdříve seznámily, zjistily, že psí části těla se jmenují někdy trochu jinak než ty lidské a především, že pejsek je strašně rychlý a tak před ním nikam neutečeme - má totiž o dvě nohy víc než my :-). Dozvěděly se, co všechno nám pejsek může sdělovat svým ocáskem a především, jak se chovat ve vztahu k cizím i těm našim "domácím" pejskům, aby nedošlo k nebezpečným situacím. Čilinka ukázala dětem i něco ze svých " psích kousků" a nakonec se děti  hrou " Pozor zlý pes" naučily , jak se před napadením psem chránit zaujmutím správné polohy těla  v klubíčku na zemi.

Miky: " Ten strom je PICHÁČKOVEJ"  / jehličnatý/

 

 5.4.2018- Dnes nás ve školce navštívila výživová poradkyně p. Ilona Výtisková s programem "Zdravá 5", kterou zdarma již několik let pořádá pro školy ALBERT.. Program jsme měli ve školce již minulý rok a protože se nám líbil, rádi jsme si vše o zdravé výživě zopakovali. Děti si zacvičily, zazpívaly, připomněly si jak důležité je pravidelně jíst a pít, a jak je správné řadit do jídelníčku ovoce a zeleninu, nejen proto, že má spoustu vitamínů, ale i pro energii:-) Nakonec si děti z nakrájeného ovoce a zeleniny vytvořily i nějaké obrázky, které si později snědly. Některé děti konzumovaly ovoce a zeleninu ještě dříve, než něco vytvořily:-)

 Učitelka: " Děti, vám to dnes do toho divadla ale sluší..."

 Adam:    " Já mám košili s motýlem.."

           Klárka:    " Já tuhle sukýnku..."

          Oliver:     " My jsme přijeli škodovkou"

 

 28.3.2018 - V rámci školního projektu " NEŠLAP, NELÁMEJ" dnes děti shlédly vzdělávací program          " Zvířecí obludky". Pořad se skládal nejen z povídání při projekci o zvláštních živočiších z říše hmyzu, ryb, plazů, ptáků a savců, ale i z praktického seznámení se s některými obávanými potvůrkami. A co všechno se děti   dnes dozvěděly? Tak například: z jakých důvodů jsou zvířátka ošklivá, proč strašilka vypadá jako větvička, na co má pavouk síť a jak ji používá, proč se sklípkanům říká sklípkani, čím se brání žáby a jak chrání malé pulce, jak vznikly pověsti o strašlivých dracích a jaká je skutečnost, kteří jsou naši nejznámější hadi, že netopýr je velice vzteklé zvířátko a přenáší vzteklinu, že velké oči mají všechna zvířata žijící v noci, k čemu slouží opičce ksukole velké uši , oči a dlouhý prstík a spoustu a spoustu dalších zajímavých poznatků. Jako nejodvážnější se ukázal být Miky, který se nabídl podržet na dlani sklípkana. To dodalo odvahu všem ostatním a tak si bez obav nakonec všichni pohladili 15ti kilového hroznýše královského . A jaké ponaučení by si z dnešního povídání měly děti odnést? 1) NA ZVÍŘÁTKA V PŘÍRODĚ JEN KOUKÁME Z PATŘIČNÉ DÁLKY A NIKDY JE NECHYTÁME!  2) OŠKLIVÝ TVOR SE MNOHDY VYVINE V KRÁSNÉ ZVÍŘÁTKO.  3) POKUD MI ZVÍŘE UBLÍŽÍ, JE TO PROTO, ŽE JSEM MU JÁ SÁM NĚJAK UBLÍŽIL, OHROZIL HO NEBO NAŠTVAL.

21.3.2018 - Již druhý týden cestujeme  kolem světa a dnes se děti  prostřednictvím pohádkového příběhu  " Mořský svět" divadla FORMELA vydaly prozkoumat život pod mořskou hladinou. Společně s delfínem Vikem a krevetkou Magdou  se staly mořčaty -  žáčky podmořské školy paní Krabové. Viko i Magda byli neposedové a tak se při podmořském putování do zakázaných vod chytil Viko do odpadků, které do maře vyhodili požírači  = zlí lidé. Magda se vydala na  cestu hledání pomoci a při její dlouhé pouti se děti seznámily se živočichy žijícími v moři / želva Žofie, ježík Richard, mořský koník, sumýš - mořská okurka,../. Nakonec vše dobře dopadlo a Vikovi  z pasti pomohli hodní  lidé. Celý příběh byl velice akční a děti si z něj odnesly nejen nové poznatky, ale i poučení o ekologickém chování k přírodnímu prostředí. Naučily se pěkné krabí rozpočitadlo a zazpívaly si při kytaře i hezkou písničku.

Učitelka: " Děti,  které slovo začíná na K"

Nelka : " KARGOLD"

          Učitelka: " A co to je?"

           Nelka: " Nějakej zpěvák". - Že by sám zlatý slavík?

 12.3.2018- Dnes děti ve školce shlédly krásnou pohádku "O vodníku Řešátkovi", který si chtěl vzít za ženu vílu - rusalku Aničku. Na to se ale museli zeptat pána lesa, jestli jim dá požehnání. Anička plakala, zda-li jim to pán lesa dovolí a jejích 7 slziček žbluňklo do potůčku. Pán lesa řekl Řešátkovi, pokud mu přinese slzičky Aničky zpátky, dovolí mu si Aničku vzít za ženu. A tak se Řešátko vydal do světa hledat slzičky na rychlém kapříkovi potůčkem, pak dál plaval řekou až se dostal do moře. Děti se seznámily se spoustou ryb, které žijí jak v rybníku či řece, tak i v moři. Nakonec vše dobře dopadlo jako v každé pohádce a Řešátko si vzal Aničku zaženu. 

2.3.2018 - Co všechno může přinést neobvyklé setkání tučňáka z jižního a ledního medvěda ze severního pólu ? Kromě nerozlučného přátelství také spoustu zajímavých otázek .  Děti se na čas staly součástí vědecké výpravy do země věčného sněhu a ledu odkud se raketou vydaly do vesmíru a  pozorovaly planety obíhající Slunce .Nejen o tom  byl dnešní pohádkový příběh  " Polaris" se kterým naší mateřskou školu dnes navštívilo sférické kino .

 

Déňa: " Když se náš David navoní a táta to zjistí, tak ho hned seřve, protože ho z toho bolí hlava.  No a já mám zase zatrženej  mobil, protože jsem se nechtěl převlíct do pyžama."

 

27.2.2018 - Varieté ADONIS navštívilo naši mateřskou školu jako již tradičně s novým programem. Děti si společně s kouzelníkem a dvěma nezbednými klauny zažily spoustu legrace, triků a kouzlení do kterého se i samy zapojily. Třída mateřské školy se tak na hodinku proměnila na cirkusový stan plný hlasitého dětského smíchu.

 

Naše malé slečny občas vedou opravdu vážné rozhovory:

Laurinka: " Víš, že se maminka musí s tatínkem pořád pusinkovat ?"

          Jasmínka: " Moje maminka se s tatínkem nepusinkuje"

          Laurinka:  " No tak to nebudou mít žádné děti!"

 

13.2.2018 - Dnes jsme se po delší  době vydali autobusem do divadla v Kamenici ne pohádku Ferda Mravenec.  Představení bylo velice výpravné a s ohledem na to, že jej děti vydržely sledovat déle než hodinu, bylo vidět, že děti opravdu zaujalo

  Učitelka: " Ukaž, já ti dám vlasy do gumičky, nějak ti to vylezlo."

  Kája O. : " No doma to taky pořád VYLEZÁVÁ."

                                                                                                                                                              7.2.2018 - Karneval v mateřské škole tentokrát proběhl pod vedením klaunů Mirečka a Leontýnky. Na karneval se děti dobře připravily - pomáhaly s výzdobou třídy a každý si  vlastnoručně vyrobil i  karnevalovou masku. Děti oba klauny již dobře znají a tak se všichni s chutí a bez ostychu pustili do  veselého karnevalového reje. Třídu  tak na jedno dopoledne místo dětí zaplnily různé pohádkové bytosti. V příštím týdnu bude naše karnevalové téma ještě pokračovat. S dětmi si povyprávíme o masopustních zvycích, o nejznámějších masopustních maskách a v závěru týdne si ve školce uděláme malou masopustní obchůzku.

18.1.2018- nás ve školce navštívilo divadélko A šmytec..... s pohádkou o dvou bráškách, Páťovi a Maťovi, kteří se k sobě ne vždycky hezky chovali, nejen doma, ale i ve škole . Protože poučení o bezpečnosti není nikdy dost, procvičily si děti spolu s oběma nezbedníky, mimo jiné, například správné přecházení vozovky a také si vyzkoušely, jak se správně zachovat,když je někdo cizí láká na autíčka, bonbony a čokolády. Pohádka byla nejen moc pěkná, ale i velmi naučná. 

Adam: " My budeme prodávat koťátko. Kocourek se pořád válel po kočičce a tak jim vyrostli koťátka. Všichni oba při tom mňoukali, ale kočičce se to přestalo líbit a tak ho kousla do ucha."

                                                                                                                                                             3.1.2018 - " Tři králové s klauny Mirečkem a Leontýnkou" . Mireček a Leontýnka jezdí do naší mateřské školy především s hudbou, tancem a zábavou. Ani dnes nebyly děti o veselé tanečky ochuzeny. Krom zábavy ale tentokrát klauni přivezli i trochu poučení a děti se prostřednictvím jejich vyprávění dozvěděly něco o tom, jak to bylo, když betlémská hvězda zvěstovala narození Ježíška a při zpěvu  koled  si děti zavzpomínaly na Vánoce.

Poslední předvánoční týden si děti v mateřské škole užívají plně v duchu přicházejících Vánoc.  Krom výroby dekorací, poslechu vánočních koled a seznamování se s vánočními zvyky si v úterý ozdobily vánoční stromeček pod kterým se rázem nashromáždila kupa obrázků - přáníček pro Ježíška, které děti začaly spontánně vyrábět a pod stromeček vršit. Ježíšek si je všechny odnesl a ve středu  ráno děti pod stromečkem nalezly dárky. Středeční dopoledne bylo věnováno roznášení dárků a přáníček   " modletickým partnerům" a odpoledne několikadenní přípravy vyvrcholily vánoční besídkou. Tu děti zvládly na jedničku s hvězdičkou a věříme, že tak všem blízkým udělaly radost. Za odměnu si rozbalily ten největší balík pod stromečkem, kde každé dítě nalezlo svůj osobní dárek. Ve čtvrtek jsme navštívili s vánočním přáním SOPO, kde již tradičně na děti čekalo velké vánoční překvapení - letos si každý domů odnesl krásný polštářek v podobě slona. Ten letošní Ježíšek byl opravdu ve všech směrech velice štědrý a tak nezbývá, než poděkovat všem, kdo se na jeho štědrosti podíleli . Bylo to nejen SOPO Modletice, Zámecká výrobna uzenin a modletický obchod, poděkování patří i sponzorům z řad rodičů, které si nesmírně vážíme  a moc za ni děkujeme. V pátek se rozloučíme vánoční pohádkou a společně se sejdeme až v příštím roce :-).

 12.12.2017 - předvánoční čas si dnes odpoledne v mateřské škole rodiče s dětmi zpestřili společným tvořením. Tentokrát jsme se sešli při výrobě vánočního svícnu. Velice nás potěšilo, že si rodiče i v uspěchaném předvánočním čase udělali chvilku a po delší době jsme se tak mohli sejít v opravdu hojném počtu. Nejen vlastní výroba svícínků, ale i následné posezení při kávě a dobrůtkách od maminek bylo pro nás všechny velice příjemné. Všechny svícínky se móóóc povedly . Až si je o svátcích rozsvítíte, možná vám připomenou jak vzácné jsou chvíle, které můžete v klidu, beze spěchu  trávit společně se svými dětmi . Tak ať je jich v tom příštím roce co nejvíce. Těšíme se na další setkání :-).

Terezka B. : " Když jsem byla u maminky v bříšku, tak babina nechala zbourat starou chatičku a chtěla tam postavit domeček. Stálo to celou peněženku."

 

10.12.2017 - Odpoledne druhé adventní neděle patřilo slavnostnímu rozsvěcení vánočního stromu v Modleticích, kterého se již tradičně zúčastnily i děti naší mateřské školy a svým vystoupením tak  přispěly k navození té pravé vánoční atmosféry. Všem zúčastněným dětem patří velké poděkování, protože zpívaly a recitovaly jako o život - až se z toho rozchumelilo :-). Poděkování samozřejmě patří i rodičům, kteří s dětmi doma pilně básničky procvičovali, děkujeme i mamce Dvořáčkové, která celé vystoupení zdokumentovala.

 6.12.2017 - Začátek Adventu jsme se rozhodli dětem zpestřit celodenním výletem do královského města Kutné Hory, kde jsme se zúčastnili již podruhé svátečního pořadu BETLÉMOVÁNÍ. Celý den jsme si všichni skutečně užili a věříme , že si děti odnesly spoustu krásných prožitků a domů se vrátily naplněny úžasnými vánočními vzpomínkami. Děti absolvovaly celkem  " pět zastavení". ZASTAVENÍ  PRVÉ  - adventní vánoční příběh  " O tom božím čase" v kostele sv. Jana Nepomuckého při kterém si děti zazpívaly vánoční koledy a shlédly expozici vánočních betlémů vyrobených z různých materiálů , ZASTAVENÍ DRUHÉ - čertovská diskotéka ve sklepě Spolkového domu s muzikanty a čertovskou principálkou kde se děti opravdu čertovsky vyřádily,  ZASTAVENÍ TAŘETÍ - adventní luštění s dárečkem při kterém děti luštily křížovku s vánoční  tajenkou ,  ZASTAVENÍ ČTVRTÉ - vánoční zvykoslovná herna ve které se děti seznámily s tradičními lidovými zvyky a  ZASTAVANÍ PÁTÉ - krátká procházka městem.

4.12.2017 - " Malou čertovskou pohádkou" o čertovi Bubovi, Mikulášovi a Andělce navodilo divadlo KOZLÍK mezi dětmi tu správnou mikulášskou atmosféru a tak po pohádce mohl mezi děti přijít Mikuláš s čertem a rozdat všem hodným dětem nadílku. Tentokrát se nadělování obešlo téměř bez jediné slzičky - vždyť mezi dětmi letos žádného zlobivého hříšníka nemáme :-).

Tádík: " Já jsem si ZAVODOVAL ( namočil) ruku".

 

 15.11.2017- Dnešní dopoledne trávily naše děti ve velmi veselé společnosti  klauna Mirečka a klaunky Leontýnky. Nejdříve jen pasivně přihlížely tomu jak klauni foukali bublinky od nejmenších až po ty úplně největší .Následně si i samy děti  vyzkoušely, jak si vytvořit takovou bublinu. Přitom jsme si všichni užili spoustu legrace a  veselé zábavy.:-) Fotky z této akce najdete v naší fotogalerii.

 

13.11.2017- Dnes nás navštívilo námi velmi oblíbené divadélko Kůzle s pořadem "Putování žáka Nezbedy". Z vodovodního potrubí ve staré škole v Pískolepech vyplavala lodička složená z papíru. Je na ní napsaný zvláštní vzkaz, a to je důvod proto, aby se dva cestovatelé časoprostorem Silva a František vydali na cestu dát věci do pořádku.

 Adélka: " Juli, máma má na FLAŠCE ( flešce) Hop nebo trop".

 

  9.11.2017 - Rodičovská kavárnička.  Naše, v tomto školním roce, první společné posezení u kávy a  dobrůtek z kuchyň našich maminek jsme si obohatili o certifikovaný vzdělávací program " Kurz první pomoci u dětí " vedený profesionálním záchranářem. Věříme, že se setkání s odborníkem vedené v příjemném neformálním duchu bylo pro každého z vás přínosem a, že ty společné více než tři hodiny nepovažujete za zbytečně promrhaný čas. Nezbývá než si přát, abychom čerstvě nabyté vědomosti a praktické zkušenosti nebyli nuceni pokud možno nikdy použít a pokud ano, tak abychom zachovali klidnou hlavu a zúročili to, co jsme se dozvěděli. Beseda se záchranářem byla součástí našeho školního projektu   " Chraň své zdraví"  a v červnu se na setkání se záchranářem mohou těšit i děti. Ty budou mít povídání zpestřené i o prohlídku sanitky. Pokud bude  z vaší strany zájem, na některou z příštích kavárniček bychom mohli pozvat odborného garanta bezpečných potravin Ing. Ivanu Kabelkovou.

 Déňa při sbírání hub na školní zahradě: " Já doma na zahradě našel taky jednoho LAMPIÓNA". Vždyť on ten žampión vypadá opravdu trochu jako lampión.

 

 2.11.2017-  Dnes nás navštívilo divadélko Pod čepicí s výchovným pořadem  "Evelínko, pomáhej přírodě" , který je součástí našeho školního  projektu " Nešlap, nelámej,..." . Děti se dozvěděly v čem spočívá význam recyklace odpadu,  něco málo o významu slova ekologie a její potřeby pro život  lidí , a že klovat není prostě to samé co recyklovat. Prakticky si děti  recyklaci vyzkoušely tříděním  odpadu do barevných popelnic.

 Adámek: " Můj tatínek nekouří. Jenom jednou za den každý den a když dokouří, tak si zapálí znovu."    Tak tento výrok aspiruje bezkonkurenčně na hlášku roku !!!  :-).

 

13.10.2017 - Čtvrtý ročník setkání dětí MŠ s modletickými hasiči se díky krásnému počasí opravdu vydařil, přestože tentokrát padl na pátek třináctého. Celá akce byla , tak jako každoročně, ze strany členů SDH Modletice perfektně připravená. Vše klapalo jako hodinky a tak se děti během jedné a půl hodiny seznámily s vybavením hasičárny, naučily se spojovat hadice, kompletně se seznámily s vybavením hasičské Tatry, dozvěděly se , co je potřeba ke vzniku požáru a jak se v jeho případě zachovat. Už vědí, že všechny hasičské přístroje nejsou stejné a že každým se hasí něco jiného a prostřednictvím zábavného pexesa se seznámily s jednotlivými zástupci integrovaného záchranného systému a s jejich telefonními čísly. Informací byla spousta a tak nelze očekávat, že si je děti všechny zapamatují. Určitě ale nikdo z dětí nezapomene na závěrečné " hašení"  domečku na čas. Vítězem byl každý, kdo se zúčastnil a proto si  všechny děti domů odnesly svou medaili. Na pomyslných stupních vítězů se umístil bronzový Tádík, stříbrný Vašík a zlatý Toník - jeho jméno bude také zapsáno na putovní pohár.

Terezka W.: Učitelka: " Terezko, jaké známe stromy?"

                    Terezka: " Jeden je listnatej a ten druhej PÍCHNATEJ" / jehličnatý/.

 

5.10.2017 - Dnes děti absolvovaly hodinové cvičení pod vedením fyzioterapeutky Markéty na dětských cvičebních prvcích bObles určených k rozvoji motoriky. Jednotlivé cvičební prvky mají podobu zvířátek a jsou vyrobené z bezpečné, zdravotně nezávadné pěny. Při cvičení na prvcích jsou děti nucené balancovat, udržovat stabilitu a rovnováhu a tím dochází formou zábavné hry k posilování svalového korzetu. Cvičení se dětem moc líbilo. Celá sada pomůcek stojí 38 000,- Kč a protože cvičení zaujalo i nás dospěláky, pokusíme se alespoň nějaké prvkyx do MŠ pořídit a postupně sadu zkompletovat.

Denísek O.: " Vlkovi vypadla z pusy KOUŘEČKA" / cigareta/.  Denísek "předčítal " dětem z knihy Jen počkej zajíci.

 

25.9.2017 - Dnes nás ve školce překvapilo DUHOVÉ divadlo. Čekali jsme ho až zítra - že by zaúřadovali skřítci Školouškové ?  To jsou ale uličníci! Nevadí, pejsek s kočičkou nám tedy přivezli pohádku již dnes a byly to hned tři pohádky v jedné - Jak si pejsek roztrhal kalhoty, O panence, která tence plakala a Jak  pejsek s kočičkou pekli dort.

20.9.2018 - Součástí projektu " Nešlap, nelámej, ale ochraňuj" byl dnešní edukativní program pro děti nazvaný " Sovy a dravci". Děti se v přirozeném přírodním  prostředí školní zahrady při velice zajímavém vyprávění měly možnost seznámit s  našimi nejznámějšími sovami a dravci. Dozvěděly se, kde tito ptáci žijí, čím se živí , i třeba to, že sova vidí ve dne stejně dobře jako v noci a měly možnost shlédnout i praktické ukázky jejich výcviku. A kdo nás přišel navštívit? Tak ze sov třeba nejmenší kulíšek, puštík, kalous ušatý, sova pálená a největší výr velký a z dravců káně, poštolka a velikánský orel. Většina ptáků se nad dětmi volně prolétla a děti si je mohly i pohladit.

Déňa: - při sbírání hub na školní zahradě : " Já jsem doma na zahradě našel taky jednoho LAMPIJÓNA".

 

12.9.2017 - V rámci projektu  " Chraň své zdraví" dnes děti shlédly  interaktivní pohádkové představení  s prvky dopravní výchovy a aktivním zapojením dětských diváků  - " NA ČERVENOU STÁT".  Děti se společně s prvňáčkem  Pepínem, vydaly na jeho první samostatnou cestu do školy. Dozvěděly se, že za každým rohem číhá nějaké dobrodružství ale třeba i  nebezpečí. Cestou potkaly línou zebru Miladu  a malý domek / semafor/, ve kterém žijí dva úplně odlišní sousedé - sportovec pan Zelený a starý bručoun pan Červený. Za křižovatkou číhal pirát silnic Václav, který nedává pozor na nic a je nebezpečný úplně pro všechny. Děti se při představení nejen dost nasmály, ale  především získaly i řadu důležitých poznatků . A tak by dnes už měly vědět třeba to, jak se vhodně obléknout na cestu do školy, co nezapomenout doma než vyjedou na kole, jak správně přejít silnici a nebo třeba i to , co na  ně může číhat na autobusové zastávce. 

 

 Denisek O. " Péťo, to je koník a má malé BAHŇÁTKO / hříbátko/. To my s Dennym víme, říkala nám to Julinka"

 5.9.2017 - Slavnostní přivítání nových kamarádů . Protože některé děti byly včera se staršími sourozenci ve škole, posunuli jsme si přivítání nových kamarádů na úterý. Děti se vzájemně představily, nováčkům jsme ukázali všechny prostory mateřské školy a představili dospěláky, kteří se o ně budou starat v době jejich pobytu v MŠ místo maminky a každé dítě si domů odneslo malý dáreček v podobě legového šnečka.  Ne každý nováček první dny v novém prostředí zvládá bez slziček. Některé děti přijmou vstup do MŠ s naprostou samozřejmostí, jiným to trvá zkrátka trochu déle a  nějaká ta slzička ukane. Maminky, buďte trpělivé a dejte svým dětem čas. Je přeci naprosto přirozené, že tříleté dítě touží ze všeho nejvíce po své mamince a náhlé celodenní odloučení je pro něj mimořádně zátěžovou situací. SPOLEČNĚ TO ALE URČITĚ ZVLÁDNEME .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu

21. 6. Alois

Zítra: Pavla

      TÉMA TÝDNE

 "Jede vláček motoráček"

 Vlak.gif

   

 

 JÍDELNÍČEK

      Alergeny   

 

 18.-22.6.2018.xls

 

smajlici-ke-stazeni-1610.gif

ZÁPIS  do MŠ MODLETICE pro školní rok 2018/2019

Výsledky zápisu pro školní rok 2018-2019.odt

 

 

  UZAVŘENÍ MŠ

MŠ bude v době prázdnin uzavřena od 2.7.2018 do 24.8.2018.        

 Bezplatný časopis pro rodiče " MŮJ PŘEDŠKOLÁK" je vám online k dispozici na: www.forum-media.cz/muj-predskolak

 

kasp.jpg

                       

 

ÚSMĚVNÉ VÝROKY DĚTÍ najdete pod odkazem "Ze života MŠ"


smajlík 5.gif

 

 

Virtuální prohlídka školky

 

DŮLEŽITÉ DOKUMENTY

Školní řád.odt

Třídní schůzka.odt

Centrum pro rozvoj myšlení a učení.pdf

Poradenské služby - Kostelec nad Černými lesy.

Kritéria pro přijímání dětí 2017-AKTUÁLNÍ.doc

Podmínky přijetí 2017.doc

Desatero pro rodiče.docx

Co je dobré zvládat před vstupem do ZŠ.

MŠ Modletice - brožura pro rodiče.pdf-           Kdy do školky ano a kdy ne.

 

 

Návštěvnost stránek

048958